Mu Mới ra, MU-SG MÁY CHỦ LEGEND - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - Cày cuốc nguyên thủy| Season 6.3|
Mu Mới ra, MU-SG MÁY CHỦ LEGEND - Season 6 Exp 700x - Drop 20% - Cày cuốc nguyên thủy| Season 6.3|

Trang chủ: https://mu-sg.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/SS6Classic

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LEGEND

Loại Mu: Reset In Game, Exp 700x, Drop 20%

Alpha Test: 16/09/2022 (13h) - Open Beta: 17/09/2022 (13h)