Mu Mới ra, MU-SG Phiên Bản 6.9 - Season 6 Exp 800x - Drop 20% - Server Free cày cuốc cho ae
Mu Mới ra, MU-SG Phiên Bản 6.9 - Season 6 Exp 800x - Drop 20% - Server Free cày cuốc cho ae

Trang chủ: https://mu-sg.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutop1vungtau

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sài Gòn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 800x, Drop 20%

Alpha Test: 13/04/2023 (13h) - Open Beta: 14/04/2023 (13h)