Mu Mới ra, MU-SG.COM SS6.3 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Free 100%| Trian WC| Reset Ingame
Mu Mới ra, MU-SG.COM SS6.3 - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Free 100%| Trian WC| Reset Ingame

Trang chủ: https://home.mu-sg.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/SS6Classic

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HỒI ỨC - RESET NHANH - FREE

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 14/11/2022 (13h) - Open Beta: 15/11/2022 (13h)