Mu Mới ra, MUSS2.TOP - Season 2 Exp 250x - Drop 5% - CHUẨN FPT - CỔ XƯA -CÀY CUỐC
Mu Mới ra, MUSS2.TOP - Season 2 Exp 250x - Drop 5% - CHUẨN FPT - CỔ XƯA -CÀY CUỐC

Trang chủ: http://muss2.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuCoXuaVN

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MÁY CHỦ HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 5%

Alpha Test: 30/09/2023 (14h) - Open Beta: 01/10/2023 (14h)