Mu Mới ra, MUSS2.VN - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất và Có Tâm
Mu Mới ra, MUSS2.VN - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất và Có Tâm

Trang chủ: https://muss2.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/clubgameonline

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: AGNIS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 80x, Drop 5%

Alpha Test: 06/12/2023 (14h) - Open Beta: 09/12/2023 (14h)