Mu Mới ra, MUSS2.VN - Season 2 Exp 9999x - Drop 5% - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất Việt Nam
Mu Mới ra, MUSS2.VN - Season 2 Exp 9999x - Drop 5% - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất Việt Nam

Trang chủ: https://muss2.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/clubgameonline

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Sub Tân Thủ x9999 Exp

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 5%

Alpha Test: 23/12/2022 (14h) - Open Beta: 27/12/2022 (14h)