Mu Mới ra, MUSS2.VN Sub Tân Thủ - Season 2 Exp 9999x - Drop 5% - Ra Mắt Sub Tân Thủ Đuổi Top 5 Phút
Mu Mới ra, MUSS2.VN Sub Tân Thủ - Season 2 Exp 9999x - Drop 5% - Ra Mắt Sub Tân Thủ Đuổi Top 5 Phút

Trang chủ: https://muss2.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/clubgameonline

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Tân Thủ Classic x9999 Exp

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 5%

Alpha Test: 25/05/2023 (14h) - Open Beta: 27/05/2023 (14h)