Mu Mới ra, Muss6 Việt 6.9plus - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Xanh Chín 100% BQT nhiệt tình
Mu Mới ra, Muss6 Việt 6.9plus - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Xanh Chín 100% BQT nhiệt tình

Trang chủ: http://muss6viet.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6viet

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hồi Ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 04/06/2023 (13h) - Open Beta: 06/06/2023 (13h)