Mu Mới ra, muthaibinh.co - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - miễn phí 99%, cày quốc ổn định
Mu Mới ra, muthaibinh.co - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - miễn phí 99%, cày quốc ổn định

Trang chủ: http://muthaibinh.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthaibinhss6.3

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HOÀNG KIM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 30/04/2023 (13h) - Open Beta: 02/05/2023 (13h)