Mu Mới ra, 🔥⚔MU-THANMA.TOP⚔🔥 - Season 6 Exp 50x - Drop 50% - Event liên tục - Tỷ lệ Drop cao
Mu Mới ra, 🔥⚔MU-THANMA.TOP⚔🔥 - Season 6 Exp 50x - Drop 50% - Event liên tục - Tỷ lệ Drop cao

Trang chủ: http://mu-thanma.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthanma2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: 🔥 Khai Mở Máy Chủ Đặc Biệt 🔥

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 50%

Alpha Test: 21/12/2022 (10h) - Open Beta: 23/12/2022 (20h)