Mu Mới ra, 🔥⚔MU-THANMA.TOP⚔🔥  - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Có Bãi Trian WC - Tỷ Lệ Rớt Đồ Cao
Mu Mới ra, 🔥⚔MU-THANMA.TOP⚔🔥  - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Có Bãi Trian WC - Tỷ Lệ Rớt Đồ Cao

Trang chủ: http://mu-thanma.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthanma2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: 🔥 Máy chủ - ĐẾ VƯƠNG 🔥

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 04/01/2023 (13h) - Open Beta: 06/01/2023 (20h)