Mu Mới ra, MUTHIENTHAN.VN  - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - SOI ITEM NGƯỜI CHƠI INGAME
Mu Mới ra, MUTHIENTHAN.VN  - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - SOI ITEM NGƯỜI CHƠI INGAME

Trang chủ: https://muthienthanh.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuThienThanh2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: TAM GIỚI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 24/07/2022 (9h) - Open Beta: 25/07/2022 (13h)