Mu Mới ra, MuVictor - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Miễn Phí 99% Chuẩn ss6.3  Cày Cuốc
Mu Mới ra, MuVictor - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Miễn Phí 99% Chuẩn ss6.3  Cày Cuốc

Trang chủ: http://muvictor.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gaming/muvictor2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 50%

Alpha Test: 03/03/2023 (19h) - Open Beta: 05/03/2023 (8h)