Mu Mới ra, muviet.info - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% -  MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

Trang chủ: http://www.muviet.info/?

Fanpage hỗ trợ: https://m.me/muviet.info

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Việt SPeed

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 29/06/2024 (13h) - Open Beta: 29/06/2024 (13h)