Mu Mới ra, MUVIET24H.VN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG STREAMER
Mu Mới ra, MUVIET24H.VN - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG STREAMER

Trang chủ: https://muviet24h.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuViet24h2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 19/05/2022 (13h) - Open Beta: 20/05/2022 (13h)