Mu Mới ra, MuViet24h.Vn - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG HÀM HIỆU
Mu Mới ra, MuViet24h.Vn - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG HÀM HIỆU

Trang chủ: https://muviet24h.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuViet24h2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 18/12/2022 (9h) - Open Beta: 19/12/2022 (19h)