Mu Mới ra, Mu-Vietplus.net Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu Free , 10wc/quái, boss 1h/lần

Trang chủ: http://mu-vietplus.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvietplus2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chí Tôn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 07/02/2023 (13h) - Open Beta: 08/02/2023 (13h)