Mu Mới ra, muviet-ss6.pro - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Cày Quốc 100% intem ở ingame
Mu Mới ra, muviet-ss6.pro - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Cày Quốc 100% intem ở ingame

Trang chủ: https://muviet-ss6.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552145671403

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 09/06/2024 (13h) - Open Beta: 10/06/2024 (13h)