Mu Mới ra, MUVN8X.COM- MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK
Mu Mới ra, MUVN8X.COM- MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK

Trang chủ: https://muvn8x.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVn8X.VietNam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ***NORIA***

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 16/05/2022 (10h) - Open Beta: 17/05/2022 (13h)