Mu Mới ra, MUVN8X.COM - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA
Mu Mới ra, MUVN8X.COM - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA

Trang chủ: http://muvn8x.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVn8X.VietNam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VIỆT NAM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 16/08/2022 (10h) - Open Beta: 17/08/2022 (13h)