Mu Mới ra, MUVN8X.COM-->MU MỚI - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Tặng Sét Full Thần + wing 2 Khi Ope
Mu Mới ra, MUVN8X.COM-->MU MỚI - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Tặng Sét Full Thần + wing 2 Khi Ope

Trang chủ: https://muvn8x.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVn8X.VietNam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VIỆT NAM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 10/04/2022 (10h) - Open Beta: 12/04/2022 (13h)