Mu Mới ra, MUVN8X.COM-MU SAP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHONG TU LUYEN- DANH HIEU- QUAN HAM
Mu Mới ra, MUVN8X.COM-MU SAP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHONG TU LUYEN- DANH HIEU- QUAN HAM

Trang chủ: http://muvn8x.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVn8X.VietNam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VIỆT NAM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 23/09/2022 (10h) - Open Beta: 24/09/2022 (13h)