Mu Mới ra, MUVOCUC.COM - Season 2 Exp 80x - Drop 10% - Không Mốc Nạp, Không Team Streamer
Mu Mới ra, MUVOCUC.COM - Season 2 Exp 80x - Drop 10% - Không Mốc Nạp, Không Team Streamer

Trang chủ: https://muvocuc.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/clubgameonline

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Season 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 80x, Drop 10%

Alpha Test: 01/05/2024 (14h) - Open Beta: 04/05/2024 (14h)