Mu Mới ra, MU-VTC.NET RTM SS6.3 - Season 6 Exp 50x - Drop 10% - Không danh hiệu - không tu chân
Mu Mới ra, MU-VTC.NET RTM SS6.3 - Season 6 Exp 50x - Drop 10% - Không danh hiệu - không tu chân

Trang chủ: http://mu-vtc.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/111671804898028/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorecia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 24/07/2022 (13h) - Open Beta: 26/07/2022 (18h)