Mu Mới ra, MuWak-Up Custom 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - Server Free - Cày là có Cho AE

Trang chủ: http://muwake-up.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muwakeupss6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Khai mở MC: Arena

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 60%

Alpha Test: 26/04/2022 (10h) - Open Beta: 27/04/2022 (19h)