Mu Mới ra, MU BLESS SS6.9 - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Săn Boss, làm nhiệm vụ kiếm Wcoin
Mu Mới ra, MU BLESS SS6.9 - Season 6 Exp 100x - Drop 20% - Săn Boss, làm nhiệm vụ kiếm Wcoin

Trang chủ: http://blessmu.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/bless.muonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sever HYON - Cày Là Có

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 26/08/2023 (13h) - Open Beta: 28/08/2023 (20h)