Mu Mới ra, MU MỚI RA  SV MỚI - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU SS6,.15 KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI
Mu Mới ra, MU MỚI RA  SV MỚI - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU SS6,.15 KHAI MỞ MÁY CHỦ MỚI

Trang chủ: http://mu-mix.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/phienbanquocte2024/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: NORIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 14/03/2024 (13h) - Open Beta: 15/03/2024 (13h)