Mu Mới ra, MU THẦN LONG - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - CHUẨN SEASON 6.3 NGUYÊN THỦY CÀY

Trang chủ: https://mu-thanlong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ThanLongs6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHOENIX

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 25/04/2024 (19h) - Open Beta: 26/04/2024 (19h)