Mu Mới ra, MU THIÊN MỆNH SS6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Phiên Bản Chuyên Dành Cho Dân Cày

Trang chủ: http://muthienmenh.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/fanpagemuthienmenh/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 31/08/2023 (20h) - Open Beta: 02/09/2023 (20h)