Mu Mới ra, MUBAOTAP.NET -CUSTOM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - HIỆU ỨNG TÍNH NĂNG
Mu Mới ra, MUBAOTAP.NET -CUSTOM - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - HIỆU ỨNG TÍNH NĂNG

Trang chủ: http://mubaotap.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuBaoTap.Net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sóng Gió

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 30%

Alpha Test: 14/08/2023 (10h) - Open Beta: 15/08/2023 (13h)