Mu Mới ra, ***MU CHIẾN THẦN*** - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU CHIENTHAN.NET đột phá phong cách

Trang chủ: http://chienthan.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/chienthanss6.15/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHIẾN THẦN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 23/10/2023 (13h) - Open Beta: 25/10/2023 (19h)