Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Đậm Chất Xưa
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Đậm Chất Xưa

Trang chủ: https://mu-hanoixua.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoixua.pro

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thăng Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 01/11/2023 (9h) - Open Beta: 02/11/2023 (13h)