Mu Mới ra, Mu Sao Việt Season 6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Mu Season 6.3 classic , đồ họa đẹp

Trang chủ: http://musaoviet.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musaoviet.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sao Việt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 06/12/2022 (20h) - Open Beta: 08/12/2022 (20h)