Mu Mới ra, Mu Thần Long SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Nhiều Sự Kiện
Mu Mới ra, Mu Thần Long SS6.9 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy-Nhiều Sự Kiện

Trang chủ: http://mu-thanlong.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuThanLong.Pro

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 05/07/2023 (9h) - Open Beta: 05/07/2023 (13h)