Mu Mới ra, MUCAOTHU.COM MỚI RA - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - cày cuốc đông vui dễ chơi
Mu Mới ra, MUCAOTHU.COM MỚI RA - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - cày cuốc đông vui dễ chơi

Trang chủ: http://mucaothu.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/GameOnlineMoiRa

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 80%

Alpha Test: 14/09/2023 (13h) - Open Beta: 16/09/2023 (13h)