Mu Mới ra, Muviet-pk.com - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Sân Chơi :Công Bằng - Ổn Định .
Mu Mới ra, Muviet-pk.com - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Sân Chơi :Công Bằng - Ổn Định .

Trang chủ: http://www.muviet-pk.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUVIETPK

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: SkyLife

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 25/08/2023 (13h) - Open Beta: 27/08/2023 (13h)