Mu Mới ra,  💥 MU BẤT TỬ 💥 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  SV ỔN ĐỊNH LÂU DÀI.. CHƠI LÀ CUỐN
Mu Mới ra,  💥 MU BẤT TỬ 💥 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  SV ỔN ĐỊNH LÂU DÀI.. CHƠI LÀ CUỐN

Trang chủ: http://mu-battu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumienphi2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 17/06/2024 (10h) - Open Beta: 18/06/2024 (13h)