Mu Mới ra, MU huyền thoại - Season 6 Exp 99999x - Drop 80% - 👑 MU huyền thoại - Season 6.18
Mu Mới ra, MU huyền thoại - Season 6 Exp 99999x - Drop 80% - 👑 MU huyền thoại - Season 6.18

Trang chủ: http://mu-huyenthoai.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61559866081741

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MÁY CHỦ MỚI : huyền thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 99999x, Drop 80%

Alpha Test: 13/06/2024 (19h) - Open Beta: 15/06/2024 (19h)