Mu Mới ra, Mu Vương Quyền SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - DỄ CHƠI-NHIỀU BOSS-CÀY LÀ CÓ
Mu Mới ra, Mu Vương Quyền SS6.9 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - DỄ CHƠI-NHIỀU BOSS-CÀY LÀ CÓ

Trang chủ: https://mu-vuongquyen.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVuongQuyen2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 25/01/2024 (9h) - Open Beta: 26/01/2024 (13h)