Mu Mới ra, 🔴MUDOCTON.VN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Tặng 150k POINT- Auto rs- Event CTC
Mu Mới ra, 🔴MUDOCTON.VN - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Tặng 150k POINT- Auto rs- Event CTC

Trang chủ: http://www.mudocton.vn

Fanpage hỗ trợ: https://m.me/mudocton.vn

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Độc Tôn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 27/06/2024 (13h) - Open Beta: 29/06/2024 (13h)