Mu Mới ra, ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset, Off Attack, SS6.9

Trang chủ: https://muanhhung.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/game.muvn.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⭐️ ANH HÙNG ⭐️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 170x, Drop 25%

Alpha Test: 24/11/2022 (8h) - Open Beta: 27/11/2022 (13h)