Mu Mới ra, MU THIÊN TỬ SS6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Code Sét Vip 7 + Wing Custom 1
Mu Mới ra, MU THIÊN TỬ SS6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Code Sét Vip 7 + Wing Custom 1

Trang chủ: http://mu-giangson.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuOnlineMoiRa/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 25/12/2022 (9h) - Open Beta: 28/12/2022 (13h)