Mu Mới ra, MU-FPT.ORG - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Không Top Nạp,Không Top Phú Hộ
Mu Mới ra, MU-FPT.ORG - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Không Top Nạp,Không Top Phú Hộ

Trang chủ: https://mu-fpt.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/AdminMUFPT

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hồi Sinh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 12/11/2021 (13h) - Open Beta: 14/11/2021 (13h)