Mu Mới ra, MUGOBLIN.COM - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - MU bán Đồ Exl = Zen trong Shop Khi
Mu Mới ra, MUGOBLIN.COM - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - MU bán Đồ Exl = Zen trong Shop Khi

Trang chủ: https://mugoblin.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonlinemoira2021/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 07/10/2022 (13h) - Open Beta: 09/10/2022 (13h)