Mu Mới ra, MU-HERO.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - SKIN NHÂN VẬT MỚI - BOSS MỚI
Mu Mới ra, MU-HERO.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - SKIN NHÂN VẬT MỚI - BOSS MỚI

Trang chủ: https://mu-hero.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHeRo2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 19/08/2022 (9h) - Open Beta: 20/08/2022 (13h)