Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MUVN8X.COM - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA
  Open Beta hôm nay

  MUVN8X.COM - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC NĂM XƯA

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 17/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 2

  2. MUVN8X.COM- MU VIỆT - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN- DANH HIỆU- QUÂN HÀM
  Open Beta hôm nay

  MUVN8X.COM- MU VIỆT - KHÔNG TU LUYỆN- DANH HIỆU- QUÂN HÀM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 17/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 3

  3. Mu Thiên Vương Free - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Mu Thiên Vương Free Săn Boss nhậnWC
  Open Beta ngày mai

  Mu Thiên Vương Free - Mu Thiên Vương Free Săn Boss nhậnWC

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thiên Vương vào 14h ngày 18/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 4

  4. MU THẦN BINH - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày
  Open Beta hôm qua

  MU THẦN BINH - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ MU THẦN BINH vào 13h ngày 16/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard Antihack System

 • 5

  5. MU THẦN BINH - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày

  MU THẦN BINH - MU THẦN BINH - Open chính thức ngày

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ MU THẦN BINH vào 13h ngày 14/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VietGuard Antihack System

 • 6

  6. MU XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  MU XƯA - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ THIÊN MỆNH vào 19h ngày 15/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 7

  7. Mu Thời Gian - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Không TOP nạp , Không buff bấn

  Mu Thời Gian - Không TOP nạp , Không buff bấn

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thời Gian vào 13h ngày 14/08/2022

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuad

 • 8

  8. Muhanoi.us - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Cày Cuốc Chậm - Đồ 1 Op Giá Trị Cao

  Muhanoi.us - Cày Cuốc Chậm - Đồ 1 Op Giá Trị Cao

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hà Nội 1 vào 9h ngày 28/08/2022

  Exp: 50x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 9

  9. MUHOANKIEM.NET-NEW - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN-DANH HIỆU-QUÂN HÀM

  MUHOANKIEM.NET-NEW - KHÔNG TU LUYỆN-DANH HIỆU-QUÂN HÀM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 12/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 10

  10. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - NGUYÊN BẢN WEBZEN - OFFATTACK

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - - NGUYÊN BẢN WEBZEN - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 13/08/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 11

  11. Mu Hội Tụ - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - Mu giải trí

  Mu Hội Tụ - Mu giải trí

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Hội Tụ vào 12h ngày 10/08/2022

  Exp: 400x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 12

  12. MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU

  MU HÀ NỘI XƯA - KHÔNG WEBSHOP-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ ĐẾ VƯƠNG vào 13h ngày 08/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 13

  13. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free giải trí, săn boss PK

  Mu Bất Diệt - Free giải trí, săn boss PK

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 14h ngày 09/08/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 14

  14. MU TAN VIET - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - sver siêu giải tri cày cuốc PK

  MU TAN VIET - sver siêu giải tri cày cuốc PK

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Thiên Tướng vào 18h ngày 12/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 15

  15. MU WEB ZEN FREE 100% - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - có sẵn rs, poin , wcoin train free,

  MU WEB ZEN FREE 100% - có sẵn rs, poin , wcoin train free,

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 06/08/2022

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 16

  16. MU8X.NET - MU SAP RA - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

  MU8X.NET - MU SAP RA - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 07/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 17

  17. MU8X.NET- THẾ HỆ 8X - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

  MU8X.NET- THẾ HỆ 8X - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUAN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 07/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 18

  18. MUPHONUI.COM- MU MỚI - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN -DANH HIỆU- QUAN HAM

  MUPHONUI.COM- MU MỚI - KHÔNG TU LUYỆN -DANH HIỆU- QUAN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 05/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 19

  19. MUPHONUI.COM - NEW - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUÂN HAM

  MUPHONUI.COM - NEW - KHÔNG TU LUYỆN - DANH HIỆU-QUÂN HAM

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Lào Cai vào 13h ngày 05/08/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 20

  20. Mudongphuong - Season 2 Exp 5000x - Drop 20% - Game cày quốc items giá trị

  Mudongphuong - Game cày quốc items giá trị

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Đông Phương vào 13h ngày 03/08/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: IGK Shield

 • 21

  21. MU HNX - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Máy chủ Hỏa Long- săn boss nhận wc

  MU HNX - Máy chủ Hỏa Long- săn boss nhận wc

  Mu mới ra tháng 08 2022 - Mở máy chủ Hỏa Long vào 14h ngày 02/08/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 22

  22. MUVN8X.COM - MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM-KO HAM HIEU

  MUVN8X.COM - MU VIỆT - KHÔNG CUSTOM TẠP NHAM-KO HAM HIEU

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 30/07/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 23

  23. MUVN8X.COM- MU VIET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TU LUYỆN DANH HIỆU QUÂN HAM

  MUVN8X.COM- MU VIET - KHÔNG TU LUYỆN DANH HIỆU QUÂN HAM

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 30/07/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 24

  24. MU WEB ZEN season 6 - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - mu free 100% , đồ hoajd dẹp mắt

  MU WEB ZEN season 6 - mu free 100% , đồ hoajd dẹp mắt

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Hùng Vương vào 13h ngày 26/07/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 25

  25. ⚔️ Mu Việt 24h ⚔️ - Season 6 Exp 170x - Drop 25% - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  ⚔️ Mu Việt 24h ⚔️ - Auto Reset - Keep Point - OffAttack

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 29/07/2022

  Exp: 170x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 26

  26. Mu-MaGioi.Com - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Mu Cầy Quốc - Giá Trị

  Mu-MaGioi.Com - Mu Cầy Quốc - Giá Trị

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Ma Giới -SS6.3 vào 13h ngày 26/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Atihach Thách thức

 • 27

  27. MU VĨNH CỬU - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - OPEN: 13h THỨ SÁU ngày 22/7/2022

  MU VĨNH CỬU - OPEN: 13h THỨ SÁU ngày 22/7/2022

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ VĨNH CỬU vào 13h ngày 22/07/2022

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 28

  28. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free dễ cày dễ chơi

  Mu Khởi Nguyên - Free dễ cày dễ chơi

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 22/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 29

  29. MUHN8X.COM - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM - KHÔNG DANH HIỆU - QH

  MUHN8X.COM - KHÔNG CUSTOM - KHÔNG DANH HIỆU - QH

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 13h ngày 21/07/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 30

  30. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Săn boss 1h/lần nhận wcoin

  Mu Bất Diệt - Săn boss 1h/lần nhận wcoin

  Mu mới ra tháng 07 2022 - Mở máy chủ https://mu-batdiet.net/ vào 19h ngày 21/07/2022

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger