Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. MU THÁI BÌNH - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - ĐUA TOP NHẬN TIỀN MẶT
  Open Beta hôm nay

  MU THÁI BÌNH - ĐUA TOP NHẬN TIỀN MẶT

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ THÁI BÌNH 2 vào 12h ngày 23/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 2

  2. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 155x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT
  Open Beta hôm nay

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 23/06/2024

  Exp: 155x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects Premium

 • 3

  3. Mu Thiên Sứ Season 6 - Season 6 Exp 50x - Drop 20% - Thu mua WCOIN - Không danh hiệu
  Open Beta hôm nay

  Mu Thiên Sứ Season 6 - Thu mua WCOIN - Không danh hiệu

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ TÁI SINH vào 13h ngày 23/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 4

  4. Huyền Thoại Mu VN - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Tìm lại ký ức xưa
  Open Beta hôm nay

  Huyền Thoại Mu VN - Tìm lại ký ức xưa

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Ký Ức vào 13h ngày 23/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 5

  5. MU Hà Nội chuẩn 2005 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Không Nạp Thẻ - Không Wcoin
  Open Beta hôm nay

  MU Hà Nội chuẩn 2005 - Không Nạp Thẻ - Không Wcoin

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 23/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Pro VIP

 • 6

  6. ⚜️ MU ANH HÙNG⚜️ - Season 6 Exp 155x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT
  Open Beta hôm nay

  ⚜️ MU ANH HÙNG⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ ⭐️ HOÀNG KIM - SEASON 6.9 ⭐️ vào 13h ngày 23/06/2024

  Exp: 155x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects Premium

 • 7

  7. Mu Gamethutop - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Item + Hưởng Item Nâng Cấp Item Mix
  Open Beta ngày mai

  Mu Gamethutop - Item + Hưởng Item Nâng Cấp Item Mix

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Đế Vương vào 13h ngày 24/06/2024

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon CheatGuark 

 • 8

  8. Mu Quyền Lực SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 15% - Ko WebShop-Ko danh hiệu-Dễ chơi
  Open Beta ngày mai

  Mu Quyền Lực SS2.0 - Ko WebShop-Ko danh hiệu-Dễ chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 13h ngày 24/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 9

  9. mu-sieusao.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Săn Boss Lên Đồ Rồi Mình PK
  Open Beta ngày mai

  mu-sieusao.com - Săn Boss Lên Đồ Rồi Mình PK

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Đam Mê vào 19h ngày 24/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 10

  10. Season 6.3 Classic - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Season 6.3 classic max wing3 đồ 380
  Open Beta ngày mai

  Season 6.3 Classic - Season 6.3 classic max wing3 đồ 380

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Quyền Lực vào 13h ngày 24/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGurad

 • 11

  11. MUVIET.ORG - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Mu Đông Người - Lâu Dài - Miễn Phí
  Open Beta ngày mai

  MUVIET.ORG - Mu Đông Người - Lâu Dài - Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 12h ngày 24/06/2024

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MUVIET.ORG

 • 12

  12. Mu Giám Đốc - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 50m ATM
  Alpha Test hôm qua

  Mu Giám Đốc - GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 50m ATM

  Mu mới ra tháng 07 2024 - Mở máy chủ FREE vào 13h ngày 06/07/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 13

  13. MUFPT2003 SS2 - Season 2 Exp 50x - Drop 20% - Máy chủ miễn phí, Cày Cuốc
  Đang Alpha Test

  MUFPT2003 SS2 - Máy chủ miễn phí, Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 25/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 14

  14. mu-atlans.net - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - Cày Đùa Ăn Thật Miễn Phí
  Alpha Test ngày mai

  mu-atlans.net - Cày Đùa Ăn Thật Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Atlans vào 13h ngày 26/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield Chống hack 95%

 • 15

  15. mu-atlans.net - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - Cày Đùa Ăn Thật Miễn Phí
  Alpha Test ngày mai

  mu-atlans.net - Cày Đùa Ăn Thật Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Atlans vào 13h ngày 26/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield Chống hack 95%

 • 16

  16. Mu-Atlans.Net SS2 - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - Mu Season 2.0 Nguyên Thủy
  Alpha Test ngày mai

  Mu-Atlans.Net SS2 - Mu Season 2.0 Nguyên Thủy

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Atlans vào 13h ngày 26/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamegurad

 • 17

  17. mu việt nam ss6 - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - mu cày cuốc
  Open Beta hôm qua

  mu việt nam ss6 - mu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ VIỆT NAM SS6 vào 10h ngày 22/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ugk

 • 18

  18. MU.G2MEGA.NET - Season 6 Exp 50x - Drop 20% - MU G2MEGA SS6.9 -SIÊU PHẨM CÀY CUỐC
  Open Beta hôm qua

  MU.G2MEGA.NET - MU G2MEGA SS6.9 -SIÊU PHẨM CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 22/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX

 • 19

  19. MU HÀ NỘI SS2.0 - Season 2 Exp 500x - Drop 20% - Train Wcoin , Drop Ngọc , Exl Cao
  Open Beta hôm qua

  MU HÀ NỘI SS2.0 - Train Wcoin , Drop Ngọc , Exl Cao

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ ĐẤT VIỆT vào 19h ngày 22/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Vip

 • 20

  20. Mu Hà Nội Season 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Không tu chân, không danh hiệu
  Open Beta hôm qua

  Mu Hà Nội Season 2 - Không tu chân, không danh hiệu

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 22/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 21

  21. MUVIET.INFO - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - BQT nhiệt tình - Auto RS - Full CTC
  Open Beta hôm qua

  MUVIET.INFO - BQT nhiệt tình - Auto RS - Full CTC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu Việt vào 13h ngày 22/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 22

  22. Mu Lão Đại - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Cùng Lên Đồ Gặp PK

  Mu Lão Đại - Cùng Lên Đồ Gặp PK

  Mu mới ra tháng 07 2024 - Mở máy chủ Đam Mê vào 19h ngày 01/07/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 23

  23. Mu Season 2.0 Xưa - Season 2 Exp 50x - Drop 20% - đậm chất cày cuốc rs nhận quà

  Mu Season 2.0 Xưa - đậm chất cày cuốc rs nhận quà

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 13h ngày 28/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Phoenix Cheat

 • 24

  24. MU Hải Phòng - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - chuẩn webzen

  MU Hải Phòng - chuẩn webzen

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Thiên Mệnh vào 13h ngày 30/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheat Guard

 • 25

  25. MUHNon.com - SS2 - Season 2 Exp 50x - Drop 25% - Mọi Item đều có giá trị

  MUHNon.com - SS2 - Mọi Item đều có giá trị

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 30/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 26

  26. Mu Vương Quyền SS6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Ko danh hiệu-Ko webshop- Dễ Chơi

  Mu Vương Quyền SS6.9 - Ko danh hiệu-Ko webshop- Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 26/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 27

  27. Mu Xưa - Season 2 Exp 30x - Drop 20% - máy chủ chuẩn cày cuốc

  Mu Xưa - máy chủ chuẩn cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy chủ KALIMA vào 19h ngày 28/06/2024

  Exp: 30x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MuTeam

 • 28

  28. — Mu Đỉnh Cao — - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Đông, Siêu phẩm các loại MU

  — Mu Đỉnh Cao — - Đông, Siêu phẩm các loại MU

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Devias vào 13h ngày 21/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 29

  29. ™ — MU LÃNH ĐỊA —™ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Đông, Siêu phẩm các loại MU

  ™ — MU LÃNH ĐỊA —™ - Đông, Siêu phẩm các loại MU

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 20/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 30

  30. Mu Zen Season6 - Season 6 Exp 300x - Drop 25% - Mu Zen Season 6.3 Classic Miễn Phí

  Mu Zen Season6 - Mu Zen Season 6.3 Classic Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 20/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 31

  31. Mu Hoả Long - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Cày là có, 65 Reset Max 65k Point

  Mu Hoả Long - Cày là có, 65 Reset Max 65k Point

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 21/06/2024

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 32

  32. muvietxua.org - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cày là có tất cả

  muvietxua.org - Cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 20h ngày 21/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antipro 99%

 • 33

  33. muvietxua.org - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Cày là có tất cả

  muvietxua.org - Cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 20h ngày 21/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antipro 99%

 • 34

  34. Hà Nội - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Không Tốp Nạp,Cam kết lâu dài

  Hà Nội - Không Tốp Nạp,Cam kết lâu dài

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ DAVIAS vào 13h ngày 29/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGurad

 • 35

  35. MU Chí Tôn SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi hay, free 95%

  MU Chí Tôn SS6 - Chơi hay, free 95%

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Truyền Kỳ vào 13h ngày 16/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 36

  36. MU Sài Gòn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - RS = Ngọc, chơi game ra tiền

  MU Sài Gòn - RS = Ngọc, chơi game ra tiền

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Châu Âu vào 13h ngày 14/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 37

  37. mu sài gòn ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - mu cày cuốc

  mu sài gòn ss6 - mu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Sài Gòn vào 11h ngày 14/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ugk

 • 38

  38. Mu Hà Nội Xưa SS6.9 - Season 6 Exp 500x - Drop 15% - Ko Danh Hiệu-Ko Webshop-Dễ Chơi

  Mu Hà Nội Xưa SS6.9 - Ko Danh Hiệu-Ko Webshop-Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 17/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PhoenixCheat

 • 39

  39. MU VIỆT - Season 6 Exp 150x - Drop 40% - Game siêu giải trí - hồi ức cực hay

  MU VIỆT - Game siêu giải trí - hồi ức cực hay

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Sử Thi vào 13h ngày 16/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 40

  40. Mu BẤT DIỆT 6.3 mới - Season 6 Exp 300x - Drop 600% - cày cuốc dễ chơi đông vui

  Mu BẤT DIỆT 6.3 mới - cày cuốc dễ chơi đông vui

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 16/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 600%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguar

 • 41

  41. Mu Bất Diệt - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Không Custom Cày Cuốc Train Ngoc WC

  Mu Bất Diệt - Không Custom Cày Cuốc Train Ngoc WC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Bất Diệt vào 17h ngày 12/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shiel

 • 42

  42. Mu Kỷ Niệm - Season 2 Exp 30x - Drop 30% - Miễn Phí 100% - Giải Trí - Dễ Chơi

  Mu Kỷ Niệm - Miễn Phí 100% - Giải Trí - Dễ Chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 30x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 43

  43. Hoàng Kim MU - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - MỐC NẠP CỐ ĐỊNH - KHÔNG WHESTSHOP

  Hoàng Kim MU - MỐC NẠP CỐ ĐỊNH - KHÔNG WHESTSHOP

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Kim MU vào 14h ngày 15/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Bdcam+ vietguard

 • 44

  44. Mu ông trùm - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Gặp PK, Lên Đồ, Săn Boss

  Mu ông trùm - Gặp PK, Lên Đồ, Săn Boss

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Xưa Cũ vào 19h ngày 17/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 45

  45. MUHANOI2009.COM - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - MIỄN PHÍ 999% CÀY QUỐC

  MUHANOI2009.COM - MIỄN PHÍ 999% CÀY QUỐC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 13h ngày 19/06/2024

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHUẨN CÁ MẬP 100%

 • 46

  46. Mu Phục Hưng 6.9 - Season 6 Exp 99999x - Drop 60% - miễn phí 100% không web shop, cày

  Mu Phục Hưng 6.9 - miễn phí 100% không web shop, cày

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu Phục Hưng 6.9 Classic vào 18h ngày 15/06/2024

  Exp: 99999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti 2 lơp chống hack bug

 • 47

  47. MU VNFPT.COM - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Siêu Phẩm Cầy Cuốc Tháng 06-2024

  MU VNFPT.COM - Siêu Phẩm Cầy Cuốc Tháng 06-2024

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: BDcam

 • 48

  48. Mu Hoàng Sa Việt Nam - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Free Mốc Nạp. Cày WC Là Có Tất Cả

  Mu Hoàng Sa Việt Nam - Free Mốc Nạp. Cày WC Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Sa Việt Nam vào 15h ngày 11/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 49

  49. Mu Hà Nội 2003 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Train 5Wcois/1 Quái, Boss 2 Tiếng/1

  Mu Hà Nội 2003 - Train 5Wcois/1 Quái, Boss 2 Tiếng/1

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoả Long vào 19h ngày 14/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 50

  50. GameThu8X - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Miễn Phí 99% cày item pk giải trí

  GameThu8X - Miễn Phí 99% cày item pk giải trí

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoài Niệm vào 13h ngày 14/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 51

  51. Mu-hanoivn.net - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không top lạp, cầy là có dễ chơi

  Mu-hanoivn.net - Không top lạp, cầy là có dễ chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Gia vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack hoàn hảo

 • 52

  52. Mu Giải Trí - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Max 65k Point - NPC BUFF FREE

  Mu Giải Trí - Max 65k Point - NPC BUFF FREE

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Danh Vọng - Đổi RS lấy quà vào 19h ngày 15/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 53

  53. MU2006 - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - Miễn phí 90%, cày cuốc

  MU2006 - Miễn phí 90%, cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 15/06/2024

  Exp: 200x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti hack mới nhất hiện nay

 • 54

  54. MU Ánh Dương - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Đa dạng Event, khắc chế class

  MU Ánh Dương - Đa dạng Event, khắc chế class

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Ánh Dương vào 13h ngày 13/06/2024

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 55

  55. MU MA THUẬT - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - MU MAX CÀY CUỐC MAX ĐỒ 400

  MU MA THUẬT - MU MAX CÀY CUỐC MAX ĐỒ 400

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ THẦN MA vào 9h ngày 10/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 56

  56. mu-hnss2.net - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - MU SS2 Phiên Bản Đặc Biệt Cày Cuốc

  mu-hnss2.net - MU SS2 Phiên Bản Đặc Biệt Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Dungeon vào 13h ngày 14/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 57

  57. MU Hà Tây Miễn Phí - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - MU Miễn Phí hết rồi ae vào chém gó

  MU Hà Tây Miễn Phí - MU Miễn Phí hết rồi ae vào chém gó

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Tặng Sẵn đồ, vô chém gió vào 10h ngày 08/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: V.I.P

 • 58

  58. muviet-ss6.pro - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Cày Quốc 100% intem ở ingame

  muviet-ss6.pro - Cày Quốc 100% intem ở ingame

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield dành cho MU

 • 59

  59. MU Niềm Vui - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - không kích top kích nạp

  MU Niềm Vui - không kích top kích nạp

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy chủ Niềm Vui vào 13h ngày 11/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: anticheck spk

 • 60

  60. MU Season 9 - Season 7 Exp 10x - Drop 10% - Chuẩn cày cuốc, lộ trình lâu dài

  MU Season 9 - Chuẩn cày cuốc, lộ trình lâu dài

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Việt Nam 2 vào 10h ngày 08/06/2024

  Exp: 10x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 61

  61. Hoàng Kim MU - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Miễn Phí 99% trian WC all map

  Hoàng Kim MU - Mu Miễn Phí 99% trian WC all map

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Kim vào 14h ngày 09/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: BDcam mới nhất Song song VG

 • 62

  62. MU Niềm Vui - Season 6 Exp 200x - Drop 200% - #Đua Top Nhận Lên Tới 20 Triệu VND

  MU Niềm Vui - #Đua Top Nhận Lên Tới 20 Triệu VND

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu niềm vui vào 13h ngày 11/06/2024

  Exp: 200x - Drop: 200%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: anticheck spk

 • 63

  63. Mu Hà Nội SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Mu Hà Nội SS6 - Sân Chơi Hoài Niệm

  Mu Hà Nội SS6 - Mu Hà Nội SS6 - Sân Chơi Hoài Niệm

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 08/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 64

  64. 🔹MUGENIUS SS6.9 PL - Season 6 Exp 555x - Drop 40% - Miễn Phí 100%, PK là có

  🔹MUGENIUS SS6.9 PL - Miễn Phí 100%, PK là có

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Genius vào 13h ngày 11/06/2024

  Exp: 555x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldshield

 • 65

  65. Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - mu cày cuốc

  Mu Sài Gòn - mu cày cuốc

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Sài Gòn Classic vào 10h ngày 07/06/2024

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ugk

 • 66

  66. Mu Quốc Bảo - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Lối Chơi Cực Cuốn - Đông Người Chơi

  Mu Quốc Bảo - Lối Chơi Cực Cuốn - Đông Người Chơi

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Quốc Bảo vào 19h ngày 08/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack 99,99 % BQT trực 24

 • 67

  67. Mu Khát Vọng - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm Mu, chơi rất hay

  Mu Khát Vọng - Siêu phẩm Mu, chơi rất hay

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Noria vào 13h ngày 12/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 68

  68. Mu Game Thủ - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Ko Top Nạp - Săn Boss Nhận Wcoin

  Mu Game Thủ - Ko Top Nạp - Săn Boss Nhận Wcoin

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Phục Hưng vào 19h ngày 08/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ProVIP

 • 69

  69. MU Đế Quốc - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Rs = Ngọc, cày game ra tiền

  MU Đế Quốc - Rs = Ngọc, cày game ra tiền

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 15h ngày 11/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 70

  70. Muss2vn.Co - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Không mốc nạp. không vòng quay.

  Muss2vn.Co - Không mốc nạp. không vòng quay.

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 08/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 71

  71. MU HÀ NỘI 2024 - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - PVP GUID - CLASSIC - SĂN WC

  MU HÀ NỘI 2024 - PVP GUID - CLASSIC - SĂN WC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ HÀ NỘI 2 - PVP GUID vào 13h ngày 08/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 72

  72. Mu Hoàng Đế - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM DANH HIEU TRAIN WC

  Mu Hoàng Đế - KHÔNG CUSTOM DANH HIEU TRAIN WC

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hoàng Đế vào 19h ngày 03/06/2024

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shield

 • 73

  73. Mu Hà Nội - Season 2 Exp 100x - Drop 15% - Không webshop , đua top nhận ATM

  Mu Hà Nội - Không webshop , đua top nhận ATM

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Kanturu vào 13h ngày 07/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 74

  74. Mu Cao Thủ Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - miễn phí đông vui dễ chơi ổn định

  Mu Cao Thủ Mới Ra - miễn phí đông vui dễ chơi ổn định

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 09/06/2024

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: cheatguar

 • 75

  75. mu-laodai.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 40% - Săn Boss , Lên Đồ, Gặp PK

  mu-laodai.com - Săn Boss , Lên Đồ, Gặp PK

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Đam Mê vào 19h ngày 10/06/2024

  Exp: 9999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 76

  76. MU INFINITY - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Chuẩn Cày Cuốc, Đồ Giá Trị Cao

  MU INFINITY - Chuẩn Cày Cuốc, Đồ Giá Trị Cao

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ INFINITY WAR vào 19h ngày 13/06/2024

  Exp: 300x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack GoldShield Premium

 • 77

  77. Mu Việt ss2 plus - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Không mốc nạp, ko top, ko webshop

  Mu Việt ss2 plus - Không mốc nạp, ko top, ko webshop

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Mu việt vào 14h ngày 07/06/2024

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 78

  78. MU SS2 NGUYÊN THỦY - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Miễn Phí 100% không RS VIP Không WS

  MU SS2 NGUYÊN THỦY - Miễn Phí 100% không RS VIP Không WS

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Huyết Long vào 8h ngày 17/06/2024

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 79

  79. Mu Tam Huyet - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Miễn Phí 99% cày là có tất cả

  Mu Tam Huyet - Miễn Phí 99% cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Máy Chủ XanhChin vào 19h ngày 01/06/2024

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 80

  80. Mu Hắc Long - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Miễn Phí 100%, ko Webshop, ko nạp

  Mu Hắc Long - Miễn Phí 100%, ko Webshop, ko nạp

  Mu mới ra tháng 06 2024 - Mở máy chủ Hắc Long vào 14h ngày 01/06/2024

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Bdcam

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger