Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 1

  1. Mu Top Top - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Dân Cày Có Thể Làm Dân Chơi
  Open Beta hôm nay

  Mu Top Top - Dân Cày Có Thể Làm Dân Chơi

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Top Top vào 19h ngày 05/12/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold VIP (chống hack 99.99%)

 • 2

  2. ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT
  Open Beta hôm nay

  ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 05/12/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 3

  3. 🔥 MUPK-SS2.VN 🔥 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - Season 2 Đột Phá Phong Cách Chơi
  Alpha Test ngày mai

  🔥 MUPK-SS2.VN 🔥 - Season 2 Đột Phá Phong Cách Chơi

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 08/12/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập VIP

 • 4

  4. MUSS2.VN - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất và Có Tâm
  Alpha Test ngày mai

  MUSS2.VN - Mu Season 2 Lâu Đời Nhất và Có Tâm

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ AGNIS vào 14h ngày 09/12/2023

  Exp: 80x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShields

 • 5

  5. Mu Đột Phá - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Cày cuốc,Không Wedshop,Tu chân

  Mu Đột Phá - Cày cuốc,Không Wedshop,Tu chân

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 03/12/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 6

  6. Mu Thần Thoại - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Miễn Phí 100% Custom Season 6

  Mu Thần Thoại - Miễn Phí 100% Custom Season 6

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Thần Thoại vào 14h ngày 02/12/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: VipPro

 • 7

  7. Mu Hoang Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - 99% game cày quốc

  Mu Hoang Long - 99% game cày quốc

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ lorencia vào 16h ngày 01/12/2023

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 8

  8. Mu Huyền Thoại - Season 6 Exp 250x - Drop 30% - Miễn phí 99%

  Mu Huyền Thoại - Miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 10h ngày 02/12/2023

  Exp: 250x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 9

  9. Mu Kingpk - Season 6 Exp 350x - Drop 10% - MiễnPhí 100%,không wedshop,cày cuốc

  Mu Kingpk - MiễnPhí 100%,không wedshop,cày cuốc

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ LOSTTOWER vào 19h ngày 02/12/2023

  Exp: 350x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Game Guard

 • 10

  10. Mu Quyền Năng ss6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Cày cuốc - reset về thành - dễ chơi

  Mu Quyền Năng ss6 - Cày cuốc - reset về thành - dễ chơi

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Quyền Năng vào 9h ngày 03/12/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 11

  11. QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - KHÔNG TU CHÂN QUÂN HÀM DANH HIỆU

  QUYỀN LỰC - KHÔNG TU CHÂN QUÂN HÀM DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HỘI NGỘ vào 13h ngày 29/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 100%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX CHEAT

 • 12

  12. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Game Dễ Chơi - Event Liên Tục

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Game Dễ Chơi - Event Liên Tục

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ ⚜️ QUYỀN NĂNG ⚜️ vào 19h ngày 01/12/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 13

  13. MU VIỆT NAM SS6.9 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Cày Wcoin,Đồng Xu May Mắn Miễn Phí

  MU VIỆT NAM SS6.9 - Cày Wcoin,Đồng Xu May Mắn Miễn Phí

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 02/12/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập

 • 14

  14. Mu Bá Vương - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Train wcoin và ngọc cực đã

  Mu Bá Vương - Train wcoin và ngọc cực đã

  Mu mới ra tháng 12 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 19h ngày 02/12/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 15

  15. MU Ngày Xưa - Season 6 Exp 100x - Drop 40% - 1 Server Duy Nhất

  MU Ngày Xưa - 1 Server Duy Nhất

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 20h ngày 28/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: goldsield

 • 16

  16. Mu Bá Vương - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - không webshop , cày quốc

  Mu Bá Vương - không webshop , cày quốc

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 28/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cheatguard

 • 17

  17. Mu Băng Giá - Season 6 Exp 200x - Drop 40% - Game Nhân Phẩm -Thắng Bại Tại Gopin

  Mu Băng Giá - Game Nhân Phẩm -Thắng Bại Tại Gopin

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Băng Giá vào 19h ngày 25/11/2023

  Exp: 200x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold VIP (chống hack 99.99%)

 • 18

  18. Mulau-SS6.com - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Mu Season 6.9 Non-Reset Custom Nhẹ

  Mulau-SS6.com - Mu Season 6.9 Non-Reset Custom Nhẹ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ TIKI vào 14h ngày 25/11/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vguard,Cameraman

 • 19

  19. Mu Việt Season 2.0 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - lối chơi cầy cuốc item ra chậm

  Mu Việt Season 2.0 - lối chơi cầy cuốc item ra chậm

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 26/11/2023

  Exp: 50x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 20

  20. Mu Đột Phá - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - Cày cuốc - Sự kiện siêu hấp dẫn

  Mu Đột Phá - Cày cuốc - Sự kiện siêu hấp dẫn

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 22/11/2023

  Exp: 200x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 21

  21. Muss6 Hoàng Kim - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - AD thân thiện - nhiệt huyết

  Muss6 Hoàng Kim - AD thân thiện - nhiệt huyết

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ máy chủ Hoàng Kim vào 19h ngày 26/11/2023

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGaurd

 • 22

  22. ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 24/11/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 23

  23. muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Muvnnn huyền thoại trở lại

  muvnnn - Muvnnn huyền thoại trở lại

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Gaion vào 13h ngày 25/11/2023

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 24

  24. MU NATURE - Season 6 Exp 30x - Drop 10% - Không Danh Hiệu, Quân Hàm, Tu Chân

  MU NATURE - Không Danh Hiệu, Quân Hàm, Tu Chân

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ MU-NATURE vào 13h ngày 19/11/2023

  Exp: 30x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 25

  25. Mu Uy Tín - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Đông Người Chơi - Quảng Cáo Mạnh

  Mu Uy Tín - Mu Đông Người Chơi - Quảng Cáo Mạnh

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Uy Tín vào 13h ngày 19/11/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold VIP (chống hack 99.99%)

 • 26

  26. Mu Cao Thủ Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - cày cuốc dễ chơi dễ kiếm đồ

  Mu Cao Thủ Mới Ra - cày cuốc dễ chơi dễ kiếm đồ

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 13h ngày 19/11/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: icm

 • 27

  27. 🔴 MU THÁI DƯƠNG 🔴 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Game Dễ Chơi - Cày Là Có Tất Cả

  🔴 MU THÁI DƯƠNG 🔴 - Game Dễ Chơi - Cày Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Ma ⚜️ vào 19h ngày 19/11/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 28

  28. muhnx-ss2.vn season2 - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - muhnx-ss2.vn season2 classic đỉncao

  muhnx-ss2.vn season2 - muhnx-ss2.vn season2 classic đỉncao

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ VÔ SONG vào 19h ngày 21/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark Cá Mập Vip

 • 29

  29. MU Thanh Long - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - MU Thanh Long - Season 6 Classic

  MU Thanh Long - MU Thanh Long - Season 6 Classic

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ Thanh Long vào 19h ngày 28/11/2023

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 30

  30. MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - MU HÀ NỘI XƯA

  MU HÀ NỘI XƯA - MU HÀ NỘI XƯA

  Mu mới ra tháng 11 2023 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 18/11/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PRO

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger