Mu Mới ra, MU HỒI ỨC SS6.3 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - FREE 1000% K TOP NẠP- MỐC NẠP
Mu Mới ra, MU HỒI ỨC SS6.3 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - FREE 1000% K TOP NẠP- MỐC NẠP

Trang chủ: http://mu-hoiuc.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUHOIUC1/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HỒI ỨC

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 08/09/2023 (10h) - Open Beta: 09/09/2023 (13h)