Mu Mới ra, Mu Thần Tài Free A-Z - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 5wc/1quái. box kundun drop cụm ngọc

Trang chủ: http://muthantai.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muthantaipro

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Việt Nam

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 15/10/2022 (13h) - Open Beta: 16/10/2022 (13h)