Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 31

  31. Mu Hung Ba - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free 100%, không mốc nạp, tốp nạp

  Mu Hung Ba - Free 100%, không mốc nạp, tốp nạp

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Máy chủ HungBa vào 13h ngày 30/03/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: chống Hack công nghệ cao

 • 32

  32. Mu season 2 VIP FPT✅ - Season 2 Exp 22x - Drop 22% - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

  Mu season 2 VIP FPT✅ - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ muss2pro vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 22x - Drop: 22%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 33

  33. Mu s2Pro Đồ Xanh✅ - Season 2 Exp 22x - Drop 22% - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

  Mu s2Pro Đồ Xanh✅ - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ muss2pro vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 22x - Drop: 22%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 34

  34. MuOnline2003.org - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Phiên Bản Năm 2003 Chuẩn với 4 Clas

  MuOnline2003.org - Phiên Bản Năm 2003 Chuẩn với 4 Clas

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ 2003 vào 8h ngày 25/03/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHỐNG HACK 99%

 • 35

  35. Mu Ký Ức Ss1 FPT - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản Season1 Giới hạn 1 reset

  Mu Ký Ức Ss1 FPT - Phiên bản Season1 Giới hạn 1 reset

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Mu SS1 vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 36

  36. Mu Ss2 Xanh Pro - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản đồ xanh nhặt Zen giá trị

  Mu Ss2 Xanh Pro - Phiên bản đồ xanh nhặt Zen giá trị

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Mu Xanh vào 13h ngày 25/03/2023

  Exp: 20x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 37

  37. MU THỜI ĐẠI - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Mu Cày Cuốc Không Reset

  MU THỜI ĐẠI - Mu Cày Cuốc Không Reset

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Ma Vương vào 19h ngày 11/03/2023

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MHP

 • 38

  38. MU Tặng hết đồ+15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  MU Tặng hết đồ+15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Tặng Đồ +15full thần chiến vào 10h ngày 06/03/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: P.R.O

 • 39

  39. MU SSPRO FPT DỄ CHƠI - Season 6 Exp 99x - Drop 50% - Đua Top Săn Boss Nhận ATM

  MU SSPRO FPT DỄ CHƠI - Đua Top Săn Boss Nhận ATM

  Mu mới ra tháng 03 2023 - Mở máy chủ Arena vào 13h ngày 04/03/2023

  Exp: 99x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 40

  40. MU-Ss6 Classic - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - Classic Max 2op

  MU-Ss6 Classic - Classic Max 2op

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Ss6 Classic vào 19h ngày 27/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Anti-VGuard

 • 41

  41. MU WEB XƯA - Season 2 Exp 50x - Drop 80% - Tái hiện nguyên bản PC trên Web

  MU WEB XƯA - Tái hiện nguyên bản PC trên Web

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 11/02/2023

  Exp: 50x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 42

  42. Ký Ức Mu - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản season 2 lối chơi chuẩn -

  Ký Ức Mu - Phiên Bản season 2 lối chơi chuẩn -

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Ký Ức vào 19h ngày 16/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamguard

 • 43

  43. Mu Web Xưa - Season 2 Exp 5x - Drop 50% - Mu phiên bản Web Xưa

  Mu Web Xưa - Mu phiên bản Web Xưa

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 11/02/2023

  Exp: 5x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 44

  44. Muss2 Phiên Bản 2 - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản 2 Lối Chơi 2003 Cầy Đồ

  Muss2 Phiên Bản 2 - Phiên Bản 2 Lối Chơi 2003 Cầy Đồ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Phiên Bản 2 vào 19h ngày 15/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

 • 45

  45. Muss2 Nonreset - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Muss2 Không Giới Hạn Reset

  Muss2 Nonreset - Muss2 Không Giới Hạn Reset

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 11/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamguard

 • 46

  46. Muss2Pro - Season 2 Exp 999x - Drop 25% - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Muss2Pro - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ muss2pro vào 20h ngày 07/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 47

  47. muvietnamss2 - Season 2 Exp 999x - Drop 25% - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  muvietnamss2 - Hồi Sinh Muvietnam Chuẩn săn Bos Pk

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ muvietnamss2 vào 20h ngày 06/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 25%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 48

  48. SS2 Không Mốc Nạp - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Không Mốc Nạp Lối Chơi Cầy Cuốc

  SS2 Không Mốc Nạp - Không Mốc Nạp Lối Chơi Cầy Cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ SS2GiaodichPk vào 20h ngày 05/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 49

  49. MUSS2 ĐỒ XANH Lux - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Phiên bản ĐỒ XANH (KHÔNG ĐỒ EXL)

  MUSS2 ĐỒ XANH Lux - Phiên bản ĐỒ XANH (KHÔNG ĐỒ EXL)

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ SS2GIAODỊCHPK vào 20h ngày 10/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shield

 • 50

  50. MU Miễn Phí Hết - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU Miễn Phí hết cho ae quẩy TET

  MU Miễn Phí Hết - MU Miễn Phí hết cho ae quẩy TET

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ MU Chiến Tết, Tặng đồ VIP, vào 20h ngày 20/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 51

  51. MU HÀ NỘI SEASON 6.3 - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - Bảo Vệ Dân Nạp - Dân Cày Kiếm ATM

  MU HÀ NỘI SEASON 6.3 - Bảo Vệ Dân Nạp - Dân Cày Kiếm ATM

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ ARENA vào 13h ngày 16/01/2023

  Exp: 400x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Cá Mập - Dell Window

 • 52

  52. Huyền Thoại - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Hỗ trợ nhiệt tình, ko kích nạp.

  Huyền Thoại - Hỗ trợ nhiệt tình, ko kích nạp.

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ mới Huyền Thoại vào 12h ngày 15/01/2023

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 53

  53. Tặng 1000rs 130k po - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Tặng 1000rs 130k point và sẵn do

  Tặng 1000rs 130k po - Tặng 1000rs 130k point và sẵn do

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Tặng Đồ +15full thần chiến vào 9h ngày 01/01/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 54

  54. Mu Cửu Giới - Season 6 Exp 5000x - Drop 40% - Train 10WC/1 Free 100%

  Mu Cửu Giới - Train 10WC/1 Free 100%

  Mu mới ra tháng 01 2023 - Mở máy chủ Cửu Giới vào 19h ngày 04/01/2023

  Exp: 5000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 55

  55. MU Chơi Tết - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU Chiến Tết, Tặng đồ VIP,

  MU Chơi Tết - MU Chiến Tết, Tặng đồ VIP,

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ MU Chiến Tết, Tặng đồ VIP vào 20h ngày 31/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 56

  56. MUxua.pw - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Game mới nhiều đồ mới

  MUxua.pw - Game mới nhiều đồ mới

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ MUXUA.PW vào 20h ngày 31/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: pro

 • 57

  57. Mu Quyết Thắng - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Máy Chủ Custom Theo Hướng Đi Mới

  Mu Quyết Thắng - Máy Chủ Custom Theo Hướng Đi Mới

  Mu mới ra tháng 12 2022 - Mở máy chủ CUSTOM vào 13h ngày 22/12/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack Tối Đa

 • 58

  58. mubigboss - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - Open 14/11 | Mu BigBoss Season6.3

  mubigboss - Open 14/11 | Mu BigBoss Season6.3

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 9h ngày 14/11/2022

  Exp: 500x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KHÔNG THỂ HACK

 • 59

  59. Mu Thời Đại SS6 - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Game Cày Cuốc

  Mu Thời Đại SS6 - Game Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 11 2022 - Mở máy chủ Huyền Thoại vào 19h ngày 05/11/2022

  Exp: 5x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack

 • 60

  60. MuBigBoss - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - OPEN 19/10 | SEASON6.3 | Max đồ 380

  MuBigBoss - OPEN 19/10 | SEASON6.3 | Max đồ 380

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ PHỤC SINH vào 9h ngày 19/10/2022

  Exp: 100x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KHÔNG THỂ HACK

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger