Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 121

  121. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 3000x - Drop 10% - Đông người chơi, miễn phí

  LỤC ĐỊA MU - Đông người chơi, miễn phí

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Lục Địa MU vào 13h ngày 20/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 122

  122. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đua Top

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Pk Siêu Nhiệt - Đua Top

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Devias vào 19h ngày 16/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 123

  123. MU Việt Nam SL - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - MU Việt Nam SL - Free 100% - Custom

  MU Việt Nam SL - MU Việt Nam SL - Free 100% - Custom

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Việt Nam vào 9h ngày 17/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold Shield

 • 124

  124. MuRedBull SS 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  MuRedBull SS 6.15 - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Máy chủ mới: Lorencia vào 13h ngày 13/04/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 125

  125. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - SIÊU DỄ CHƠI.MIỄN PHÍ 100%

  MU QUYỀN LỰC - SIÊU DỄ CHƠI.MIỄN PHÍ 100%

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 13h ngày 13/04/2022

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 126

  126. mu free 20wc/quái - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Free all 20wc/1 quái, boss 1h/lần

  mu free 20wc/quái - Free all 20wc/1 quái, boss 1h/lần

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Cuồng Phong vào 13h ngày 12/04/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống ha

 • 127

  127. Mu Golden - Season 6 Exp 999x - Drop 40% - free 99%

  Mu Golden - free 99%

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Anubis vào 19h ngày 07/04/2022

  Exp: 999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: AntihackPro

 • 128

  128. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 3000x - Drop 5% - Boss 24/7, cầy boss ra wc

  LỤC ĐỊA MU - Boss 24/7, cầy boss ra wc

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA MU vào 20h ngày 03/04/2022

  Exp: 3000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 129

  129. Mu-6789 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cutom Thế hệ Mới

  Mu-6789 - Cutom Thế hệ Mới

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thiên Tử vào 10h ngày 31/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 130

  130. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Wc Iteam Free dễ chơi

  Mu Khởi Nguyên - Cày Wc Iteam Free dễ chơi

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 03/04/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 131

  131. 📣⚔ MU-THẦN MA ⚔📣 - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - Sever cày cuốc cày là có tất cả

  📣⚔ MU-THẦN MA ⚔📣 - Sever cày cuốc cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ 🔥 Máy chủ - THIÊN ĐỊA 🔥 vào 13h ngày 02/04/2022

  Exp: 1000x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống hack tuyệt đối

 • 132

  132. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 50% - KHÔNG WEBSHOP,KHÔNG TỐP NẠP

  MU QUYỀN LỰC - KHÔNG WEBSHOP,KHÔNG TỐP NẠP

  Mu mới ra tháng 04 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 05/04/2022

  Exp: 5000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 133

  133. MU-Bốc Phét - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cutom thế hệ mới

  MU-Bốc Phét - Cutom thế hệ mới

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Bốc Phét vào 10h ngày 28/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GOLDSHIELD

 • 134

  134. Mu Thiên Linh - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí 100%

  Mu Thiên Linh - Miễn Phí 100%

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Thiên Linh vào 17h ngày 23/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Gold

 • 135

  135. MU VIỆT NAM SS6.15 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - MIỄN PHÍ - KHÔNG WEBSHOP

  MU VIỆT NAM SS6.15 - MIỄN PHÍ - KHÔNG WEBSHOP

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ HÀ NỘI vào 13h ngày 27/03/2022

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameShiel

 • 136

  136. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 99999x - Drop 30% - Free 1000% - Giải Trí - Cày Cuốc

  Mu Thiên Hà - Free 1000% - Giải Trí - Cày Cuốc

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Devias vào 19h ngày 24/03/2022

  Exp: 99999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 137

  137. MuWake-up Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  MuWake-up Custom - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Cụm Máy Chủ: Hủy Diệt vào 19h ngày 25/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 138

  138. MUVN8X.COM--MU VIỆT - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - FULL EVENT, SỰ KIỆN BOSS 24H

  MUVN8X.COM--MU VIỆT - FULL EVENT, SỰ KIỆN BOSS 24H

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 25/03/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 139

  139. MU HOÀN KIẾM .NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - TẶNG SÉT FULL THẦN KHI OPEN BETA

  MU HOÀN KIẾM .NET - TẶNG SÉT FULL THẦN KHI OPEN BETA

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 25/03/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 140

  140. MU Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free 99% cày Wcoin nâng cấp Item

  MU Khởi Nguyên - Free 99% cày Wcoin nâng cấp Item

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Kalima vào 19h ngày 21/03/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 141

  141. MUONLINE THẾ HỆ 8X - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - TẶNG SÉT FULL THẦN KHI OPEN BETA

  MUONLINE THẾ HỆ 8X - TẶNG SÉT FULL THẦN KHI OPEN BETA

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ MU8X vào 13h ngày 18/03/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 142

  142. Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free Cày đồ Vip

  Mu Khởi Nguyên - Free Cày đồ Vip

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Icarus vào 19h ngày 15/03/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShiel

 • 143

  143. Mu Solar - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Săn Boss , không webshop

  Mu Solar - Săn Boss , không webshop

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Bá Vương vào 10h ngày 11/03/2022

  Exp: 150x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SolarShield

 • 144

  144. Mu-Tiếu Ngạo - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Mu-Tiếu Ngạo mới ra miễn phí 99% kh

  Mu-Tiếu Ngạo - Mu-Tiếu Ngạo mới ra miễn phí 99% kh

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Tiếu Ngạo vào 14h ngày 14/03/2022

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: shield

 • 145

  145. Mu RedBull SS 6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu RedBull SS 6.15 - 💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Vĩnh Cửu vào 10h ngày 13/03/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP

 • 146

  146. LỤC ĐỊA MU - Season 6 Exp 10x - Drop 5% - LỤC ĐỊA MU - PK CÙNG ĐỒNG ĐỘI

  LỤC ĐỊA MU - LỤC ĐỊA MU - PK CÙNG ĐỒNG ĐỘI

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ GOLD vào 13h ngày 08/03/2022

  Exp: 10x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: goldsheld

 • 147

  147. MU VIỆT NAM - MUVN8X - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC KỈ NIỆM XƯA!

  MU VIỆT NAM - MUVN8X - NƠI TÌM LẠI KÍ ỨC KỈ NIỆM XƯA!

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ VIỆT NAM vào 13h ngày 11/03/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 148

  148. Mu-Golden - Season 6 Exp 999x - Drop 40% - free 95%

  Mu-Golden - free 95%

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Gaion vào 10h ngày 06/03/2022

  Exp: 999x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihackpro

 • 149

  149. MU HOÀN KIEM .NET - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - Hỗ Trợ Sét Full Thần Cho Anh Em Cầy

  MU HOÀN KIEM .NET - Hỗ Trợ Sét Full Thần Cho Anh Em Cầy

  Mu mới ra tháng 03 2022 - Mở máy chủ Hoàn Kiếm vào 13h ngày 03/03/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON CHEAT

 • 150

  150. MU8X.NET-ĐẲNG CẤP PK - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK

  MU8X.NET-ĐẲNG CẤP PK - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP PK

  Mu mới ra tháng 02 2022 - Mở máy chủ NORIA vào 13h ngày 27/02/2022

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger