Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 121

  121. MU THIÊN MỆNH - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - CUSTOM-SIÊU GIẢI TRÍ

  MU THIÊN MỆNH - CUSTOM-SIÊU GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ TAM GIỚI vào 20h ngày 06/10/2022

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 122

  122. Mu-6789.XYZ - Season 6 Exp 99999x - Drop 90% - free all

  Mu-6789.XYZ - free all

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Yêu Cô Em Họ vào 8h ngày 06/10/2022

  Exp: 99999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 123

  123. 💓Mu Quyền Lực - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 💓 MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS -

  💓Mu Quyền Lực - 💓 MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS -

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ Mu Quyền Lực 💓 vào 13h ngày 07/10/2022

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 124

  124. mu gamethusg.com - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% CÀY CUỐC

  mu gamethusg.com - MIỄN PHÍ 99% CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ máy chủ ATLANS vào 13h ngày 01/10/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTIHACK CHỐNG DUP

 • 125

  125. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-FULL PET-ĐỒ GOKU

  MU VƯƠNG QUYỀN - CUSTOM-FULL PET-ĐỒ GOKU

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ CUSTOM vào 19h ngày 01/10/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 126

  126. MuRedBul Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Thích Hợp Cho Mọi AE

  MuRedBul Full Custom - Free 99% Thích Hợp Cho Mọi AE

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Noria vào 19h ngày 30/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 127

  127. Mu-hoabinh - Season 6 Exp 9999x - Drop 60% - free 99.9%

  Mu-hoabinh - free 99.9%

  Mu mới ra tháng 10 2022 - Mở máy chủ may chu Hoabinh vào 13h ngày 01/10/2022

  Exp: 9999x - Drop: 60%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 128

  128. MU Giang Long - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Mu Cày Cuốc 100%

  MU Giang Long - Mu Cày Cuốc 100%

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Giang Long vào 13h ngày 28/09/2022

  Exp: 300x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 129

  129. Mu Custom SS6.15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Mu Dễ Chơi Săn Boss Là Có Đồ VIP

  Mu Custom SS6.15 - Mu Dễ Chơi Săn Boss Là Có Đồ VIP

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Mắt Xanh vào 13h ngày 29/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 130

  130. MU Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 70% - Săn Siêu Boss Là Có Đồ VIP

  MU Custom - Săn Siêu Boss Là Có Đồ VIP

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Mắt Xanh vào 13h ngày 29/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 70%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 131

  131. MU 34LAN - Season 6 Exp 99999999999999999x - Drop 90% - MU Free 99%, Full Custom ĐẸP ĐỘC

  MU 34LAN - MU Free 99%, Full Custom ĐẸP ĐỘC

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Hai Lúa vào 13h ngày 25/09/2022

  Exp: 99999999999999999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 132

  132. MU 34LAN - Season 6 Exp 99999999999999999x - Drop 90% - MU Free 99%, Full Custom ĐẸP ĐỘC

  MU 34LAN - MU Free 99%, Full Custom ĐẸP ĐỘC

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Hai Lúa vào 13h ngày 25/09/2022

  Exp: 99999999999999999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 133

  133. MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSSTOM-TẶNG 20TR WCOIN KHI OPEN

  MU QUYỀN LỰC - CUSSTOM-TẶNG 20TR WCOIN KHI OPEN

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ HUYỀN THOẠI vào 19h ngày 27/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 134

  134. Mu Cao Thủ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí 100% Cày cuốc

  Mu Cao Thủ - Miễn Phí 100% Cày cuốc

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy chủ NEW1 vào 19h ngày 26/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Pro

 • 135

  135. MuWakeUp Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Thích Hợp Cho Ae Cày

  MuWakeUp Full Custom - Free 99% Thích Hợp Cho Ae Cày

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Luyện Ngục vào 19h ngày 23/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SOLAR

 • 136

  136. MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-ĐẦY ĐỦ PET MUN,PET CƯỠI

  MU TRƯỜNG TỒN - CUSTOM-ĐẦY ĐỦ PET MUN,PET CƯỠI

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ THIÊN KIẾM vào 19h ngày 26/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 137

  137. mu-arena - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% -  Game load cực nhẹ Siêu Mượt

  mu-arena -  Game load cực nhẹ Siêu Mượt

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Noria vào 19h ngày 21/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: gameguard

 • 138

  138. MUROYAL - Season 6 Exp 999999x - Drop 80% - MIỄN PHÍ 99%, WCOIN FREE, EVENT 24H

  MUROYAL - MIỄN PHÍ 99%, WCOIN FREE, EVENT 24H

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ CHIẾN THẦN vào 19h ngày 21/09/2022

  Exp: 999999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 139

  139. MU ĐẤT VIỆT - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-SĂN BOSS DROP CÁC LOẠI PET

  MU ĐẤT VIỆT - CUSTOM-SĂN BOSS DROP CÁC LOẠI PET

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ ATLANS vào 19h ngày 19/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 140

  140. 💓Mu Trống Đồng - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  💓Mu Trống Đồng - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ 💓Mu Trống Đồng vào 13h ngày 19/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: ICMPROTECT

 • 141

  141. Mu Biên Hòa - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn Phí 100%

  Mu Biên Hòa - Miễn Phí 100%

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy chủ CUSTOM vào 13h ngày 17/09/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Pro

 • 142

  142. Mu Đại Đế Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Nơi Dân Cày Đập Chết Dân Nạp

  Mu Đại Đế Siêu VIP - Nơi Dân Cày Đập Chết Dân Nạp

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Hủy Diệt vào 19h ngày 16/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 143

  143. MU ROYAL - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - FREE 99% - FREE RESET - FREE WCoin

  MU ROYAL - FREE 99% - FREE RESET - FREE WCoin

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ ROYAL vào 19h ngày 14/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DEEPSHIELD

 • 144

  144. MU Đẳng Cấp - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Miễn Phí 99,99% - Cày Item VIP, WC

  MU Đẳng Cấp - Miễn Phí 99,99% - Cày Item VIP, WC

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Chiến Binh vào 13h ngày 18/09/2022

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VIP Professional 2022

 • 145

  145. MU VƯƠNG QUYỀN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - CUSTOM-DROP ĐỒ GOKU SIÊU THẦN

  MU VƯƠNG QUYỀN - CUSTOM-DROP ĐỒ GOKU SIÊU THẦN

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ CUSTOM vào 13h ngày 15/09/2022

  Exp: 5000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAME GUARD

 • 146

  146. Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 100% - Custom - Giải Trí

  Mu Thiên Hà - Free 100% - Custom - Giải Trí

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy chủ Đại Đế vào 19h ngày 12/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DeepShield

 • 147

  147. Mu Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Hỗ trợ trang bị 380 + wings 3

  Mu Custom - Hỗ trợ trang bị 380 + wings 3

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Mu VTC vào 13h ngày 13/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: SPK

 • 148

  148. Mu Cao Thủ - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 100% không Webshop

  Mu Cao Thủ - Miễn phí 100% không Webshop

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy chủ CUSTOM1 vào 19h ngày 13/09/2022

  Exp: 500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 149

  149. mu-2022.tk - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom

  mu-2022.tk - Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Zin Zin vào 19h ngày 10/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: UGK

 • 150

  150. Mu Độc Tôn Siêu VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Nơi Dân Cày Đập Chết Dân Nạp

  Mu Độc Tôn Siêu VIP - Nơi Dân Cày Đập Chết Dân Nạp

  Mu mới ra tháng 09 2022 - Mở máy chủ Máy Chủ: Hỏa Long vào 19h ngày 10/09/2022

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger